image-350 عنوان پایان نامه :  سیستمهای نظام بانکی و نوع پروتکلهای ارتباطی‎ قالب بندی :  PDF قیمت :   رایگان شرح مختصر : در هریک از سه قرن گذشته فناوری خاصی رونق داشته است قرن هجدهم زمان توسعه سیستم های مکانیکی بزرگ به همراه  انقلاب صنعتی بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بیستم ...